Kip wordt beschouwd als gevogelte. De term “gevogelte” verwijst naar vogels die worden gekweekt of gejaagd voor hun vlees, eieren of veren. Dit omvat kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, kwartels, en andere vogelsoorten.

Echter, in culinaire zin wordt het woord “vlees” vaak gebruikt om te verwijzen naar het eetbare deel van dieren, inclusief gevogelte. In die context kan kip dus ook als “vlees” worden beschouwd.

In het dagelijks taalgebruik, vooral in de context van voedselbereiding en -consumptie, maken mensen vaak onderscheid tussen “vlees” (zoals rund, varken, lam) en “gevogelte” (zoals kip, kalkoen, eend). Maar technisch gezien is gevogelte een subcategorie van vlees.