Privacy

BBQuality, gevestigd aan
Gasstraat Oost 30L
5349 AC
Oss,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://www.bbquality.nl
Langenboomseweg 147
5453 JC
Langenboom


Paul van Dinther is de Functionaris Gegevensbescherming van BBQuality. Hij is te bereiken via paul@bbquality.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BBQuality verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website zoals vorige bestellingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paul@bbquality.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BBQuality verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen bij je af te leveren
- BBQuality analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

BBQuality neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BBQuality) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BBQuality bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia en Adresgegevens: Als je een bestelling maakt met een gast-account, bewaren we deze gegevens tot een maand na levering. Dit doen we voor het geval dat we nog een vraag of klacht krijgen: met die gegevens kunnen we je vraag of klacht makkelijker en beter oplossen.

Ordergegevens: Orders blijven tot zeven jaar in ons systeem om een complete boekhouding over te kunnen dragen aan de belastingdienst.

Als je een account bij ons hebt bewaren we je personalia en adresgegevens tot je jouw account bij ons opzegt. 

Delen van persoonsgegevens met derden

BBQuality deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BBQuality blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BBQuality jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derden met wie we gevoelige gegevens delen:

 • CanopyDeploy - We delen je naam en e-mailadres om je een nieuwsbrief te versturen. Hier heb je eerst zelf goedkeuring voor moeten geven.
 • Trunkrs - We delen je naam en adres met de vervoerder voor de levering van je bestelling. Indien van toepassing. 
 • Print.one - We delen je naam en adres met Print.one om een waardebon of andere attentie te kunnen toesturen.

Derden met wie we overige gegevens delen:

 • Google - We delen wat je besteld hebt op geanonimiseerde wijze met Google om onze diensten te verbeteren.
 • Facebook - We delen je bezoek aan onze site geanonimiseerd met Facebook om advertenties beter en passender te maken.
 • Zapier - We delen je voornaam en e-mailadres met Zapier om je nieuwsbrief-aanmelding te kunnen verwerken en de kortingscode te kunnen versturen
 • Unbounce - We delen je voornaam en e-mailadres met Unbounce om je nieuwsbrief-aanmelding te kunnen verwerken en de kortingscode te kunnen versturen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BBQuality gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BBQuality gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Facebook een cookie via onze website die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting de site veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BBQuality en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar paul@bbquality.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BBQuality wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BBQuality neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via paul@bbquality.nl. BBQuality heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De website wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week gemonitord op inbraken en hacks.
 • We gebruiken de volgende  beveiligingssoftware op onze server:
  • Een virusscanner
  • Een malwarescanner
  • Een firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.